Books in more than one language…


”Cherish the day because it’s there… – We ought to remember one thing in life, that is rather precious: we do live for what we can dream of, and what we can dream of is what we can imagine while living. Simple facts in life are the most popular, especially when we dream of unthinkible like riding a horse in a red dress in the scothish countryside or living a lie of a writer who wants to pass yet another illusion of his mind. Creative lives, that we cherish are our own inventions.

For all who like to challenge themselves with reading in another language. This time bilingual book in Polish Language and English Language. The very first edition of new e-book created in book creator. READ ON and come back for more!

poem ”SERCE” read by the Author.

Quote 1. from: #OCALONY_SERCEM: ”Człowiek miał tupet. Wiedział to, czego nie umiał jeszcze napisać. Myślał. Wiedział, że potrafi to sobie wyobrazić i chciał wiedzieć w jaki sposób mógłby odnaleźć drogę do tych nowych wrażeń w rozmytych marzeniach sennych na jawie w bardzo konkretnej rzeczywistości. Wodzenie wzrokiem za chodzącymi po świecie bytami potrafiło go natchnąć do ciekawych przemyśleń.

Quote 2. from #OCALONY_SERCEM: ”I am a loner; I like to retreat to the mountains or an isolated seacoast, or even just into an attic, and think. New ideas come slowly and require large block of quiet, undistributed time to gestate and most worthwhile calculations require days or weeks ofintense, steady concentration. A phone call at the wrong moment can knock my concentration off balance, setting me back by hours. So I hide from the world. But hiding for too long is dangerous. I need, from time to time, the needle pricking stimulus of conversations with people whose view points and expertise are different from mine.” (from ”Black holes and time warps”, ”Wormholes and Time Machines”).

Quote 3. from #OCALONY_SERCEM: ”Oprócz tego co nam ”gra w duszy” mamy jeszcze serce, które jest niezwykle symptomatyczne jeśli chodzi o odnajdywanie symboli kulturowych zsynchronizowanych ze wszystkimi wierszami na jego temat. Wszędzie tam, gdzie piosenki posiadają znaczenie dzięki niemu w przenośni i literalnie, tam gdzie serce posiada odbicie w świecie rzeczywistym, nie tylko jako organ, ale i jako ulotne wrażenie przeżywającego bytu. Tam, gdzie ciało jest brane w całym swoim organicznym tworzywie nie tylko za przedmiot, ale i podmiot. Wszędzie tam, gdzie serce ma odniesienie w uczuciach jest szansa na autentyzm jeżeli mówimy o tzw. miłości.

Quote 4. from #OCALONY_SERCEM:

”With ”what” can we do this?”

What is the main sense you worked with today?

Is it something you can find it easy to cope with?

Is it something that you can make your very own pace? Is it something that you can become?

Or is it something else?

What is the least favorite space you’d like to be today?

Is it something you’d like to avoid or something you’d like to make sense with?

Is it something new to the previous one?

Is it something beyond comparison?

Or is it something more?

What is the best part of your day today?

Is it something that you’d like to make of more for the future of yet another tomorrow?

Is it something that means more or less the same?

Is it the ”a lot to dream of” goal?

Or Is it Just yet another word?

What is IT …?

Do you know?